ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ

ವಿಳಾಸ:

ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆ,, ತಾಲ್ಲೂಕು: ರೋಣ, ಜಿಲ್ಲೆ: ಗದಗ, ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿನ್ -581124

ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಳಾಸ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08381-262148
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9902609406
ಮಿಂಚಂಚೆ: gpt.gjd@gmail.com
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9900906160
ಮಿಂಚಂಚೆ : siddumalagitti85@gmail.com


ಅನುದಾನಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ / ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರು:
ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು,ಕರ್ನಾಟಕ

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರು:
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಟಿ. ಭೈರಪ್ಪನವರ,ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು